Rođena je u Prelogu 19. 05. 1968. godine. Svoje glazbeno obrazovanje započela je u Muzičkoj školi u Čakovcu, smjer harmonika, u klasi učiteljice Nade Barulek, po završetku koje upisuje srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Glazbenoj školi u Varaždinu, smjer harmonika, u klasi prof. Slavka Magdića.


Tijekom obrazovanja dobitnik je nekoliko vrijednih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. 1987. godine upisuje studij harmonike na Ruskoj glazbenoj akademiji „Gnesinih“ u Moskvi, tadašnji Sovjetski savez u klasi V. A. Muntjana i V. N. Korolja. Diplomirala je 1993. godine i stekla zvanje Magistre umjetnosti, profesora harmonike i koncertnog izvođača. Još kao studentica započinje s radom u Glazbenoj školi Čakovec kao učitelj harmonike i voditelj harmonikaškog orkestra, a kasnije i voditelj dječjeg zbora. Niz godina bila je član stručnog žirija na Međunarodnim susretima harmonikaša u Puli, a tijekom svog pedagoškog rada s učenicima osvaja nekoliko visokih nagrada na raznim natjecanjima i organizator je nekoliko samostalnih koncerata harmonikaškog orkestra škole. Od rujna 2015. godine na radnom je mjestu ravnateljice Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec. Odgovorna je za organizaciju i provođenje raznih projekata od koji je najznačajniji Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz u Čakovcu. Od 1995. do 2018. godine radi kao vanjski suradnik u zvanju Predavača na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek Čakovec, gdje predaje instrumentalne vježbe a također je voditelj i dirigent Akademskog ženskog pjevačkog zbora Odsjeka koji broji niz zapaženih nastupa. Po povratku u Hrvatsku aktivno je uključena u kulturni amaterizam Grada Čakovca i Međimurske Županije. Uz redovni pedagoški rad nekoliko godina sudjeluje u radu Dječjeg i Mješovitog crkvenog zbora Sv. Nikole Biskupa, a od 1995. godine uključuje se u rad Pjevačkog zbora J. Š. Slavenski kao pjevačica i korepetitor a od 1997. godine i voditeljica Ženske vokalne skupine istoimenog zbora. Od 2005. godine preuzima dužnost umjetničke voditeljice i dirigentice PZ J. Š Slavenski, te se temeljem postignutih rezultata ubraja u istaknute zborske dirigente mlađe generacije. Završila je Program za zborovođe pri Hrvatskoj udruzi zborovođa u trajanju od 6 semestara a pohađala je i druga usavršavanja za zborske dirigente (R. Rasmussen, J. Jerković, B. Jerković i drugi). Članica je Upravnog odbora Gradske zajednice kulture Čakovec, Izvršnog odbora Zajednice hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije, Predsjednica odbora za zborove i male vokalne sastave – HKUU MŽ, Predsjednica Odbora za zborove i vokalne sastave pri Hrvatskom saboru kulture (2008. – 2012.), Hrvatske udruge zborovođa „HUZ“, te različitih stručnih povjerenstava nacionalnih i međunarodnih natjecanja i smotri. Objavljuje u časopisu HDS „Cantus“ i izdanju HDGPP-a „Tonovi“, a 2007. godine uvrštena je kao jedan od predstavnika Hrvatske u izdanje „Who is Who in Choral Music“ (1000 najznačajnijih svjetskih zborovođa i zborskih skladatelja). Bilježi ogroman broj nastupa kao šef dirigent od kojih valja istaknuti zajednički koncert PZ J. Š. Slavenski, Dubrovačkog simfonijskog orkestra i solista u Dubrovniku kao i koncert PZ J. Š. Slavenski, Gudačkog orkestra Muzičke akademije u Zagrebu i solista u Zagrebu i Čakovcu, samostalne koncerte zbora u zemlji i inozemstvu, suradnje zbora i Tamburaškog orkestra Stjepan Bujan Stipić i drugo. Dobitnica je Nagrade Grada Čakovca za kulturu i Nagrade Grada Čakovca za obrazovanje (za UŠ M. Magdalenić Čakovec), 4 specijalne nagrade za najboljeg zborskog dirigenta na domaćim i međunarodnim natjecanjima kao i Diplome časti Svjetske organizacije zborskog pjevanja INTERKULTUR (za PZ J. Š. Slavenski). Najveće uspjehe postiže sa istoimenim mješovitim pjevačkim zborom i Ženskom vokalnom skupinom zbora: 14 zlatnih, 11 srebrnih i jedna brončana nacionalna nagrada; 15 zlatnih, 11 srebrnih i 5 brončanih međunarodnih nagrada, te 14 posebnih nagrada struke (HDS, HSK, međunarodni stručni sudovi) čime je Pjevački zbor uvršten na Svjetsku listu najuspješnijih amaterskih zborova.