Predsjednik HGMV


Nakon završenog osnovnog i srednjeg glazbenog obrazovanja u Čakovcu i Varaždinu, diplomira  na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Akademika Jurice Muraija. Kao stipendist Open Society Institut- a , usavršavao se i u Beču kod Leonida Brumberga, aktivno je sudjelovao na seminarima radeći sa poznatim imenima evropskog pijanizma: Edith Picht-Axenfeld(Freiburg), Rudolf Kehrer(Beč), Sulamita Aronovsky(London), Arbo Valdma(Tallin), Walter Groppenberger(Graz), Naum Starkman(Moskva) i Laszlo Baranyay(Budimpešta).

Nakon prvog solističkog recitala održanog u Firenzi, često nastupa u zemlji i inozemstvu, kao solista, korepetitor, kao član i uz pratnju komornih  sastava. Kao reproduktivni umjetnik, imao je čast surađivati sa nizom eminentih solista i ansambala ( Zagrebački solisti, Orkestar Muzičke akademije, Orkestar Hrvatske vojske, Varaždinski katedralni orkestar, Simfonijski orkestar Glazbene škole u Varaždinu) i dirigenata ( Mladen Jagušt, Vladimir Kranjčević, Pavle Dešpalj, Igor Gjadrov, Mladen Tarbuk, Anđelko Igrec, Saša Britvić).

Pedagoškim radom i korepeticijom bavi se od 1998. g. radeći na glazbenim školama u  Čakovcu, Celju,  Bjelovaru, Murskoj Soboti,  te  na čakovečkom odsjeku Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Na Glazbenoj školi u Varaždinu  radi od 2000. godine. Temeljem postignutih rezultata Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Agencija za odgoj i obrazovanje promoviraju ga godine 2015. u zvanje profesora mentora, a 2020. promoviran je u zvanje savjetnika. Njegovi učenici redovito uspješno sudjeluju na državnim i međunarodnim pijanističkim natjecanjima, te mnogi studij klavira nastavljaju na akademijama u zemlji i inozemstvu.

Osim što često sudjeluje u radu brojnih ocjenjivačkih sudova na međunarodnim i državnim pijanističkim i komornim natjecanjima, dugogodišnji je član Festivalskog žirija Varaždinskih baroknih večeri i Matice Hrvatske.