Dada Ruža,prof. rođena je u Varaždinu gdje je završila gimnaziju i srednju glazbenu školu. Na Muzičkoj akademiji Zagreb završila je studij dirigiranja u klasi Igora Gjadrova, a na Konzervatoriju „Hermann Zilcher“ u Würzburgu studij čembala u klasi Lucy Hallman Russell.


.. Usavršavala se na seminarima istaknutih domaćih i inozemnih glazbenika na području povijesne izvodilačke prakse i zbornog dirigiranja. Na Glazbenoj školi u Varaždinu djeluje od 1985. godine te je do sada predavala razne teoretske predmene, čembalo kao fakultativni predmet te je vodila zborove, komorne ansamble i gudački orkestar. Sa zborovima srednje glazbene škole osvojila je na državnim i međunarodnim natjecanjima četiri druge i osam prvih nagrada te nastupala u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Podučavala je na seminarima za stručno usavršavanje učitelja i nastavnika glazbenih škola te na Međunarodnoj ljetnoj školi barokne glazbe i plesa „Aestas musica“. Djelovala je kao članica stručnih žirija na lokalnim i državnim natjecanjima učeničkih ansambala. Pripremala je zborove za projekte s raznim učeničkim, studentskim i profesionalnim orkestrima pod ravnanjem renomiranih dirigenata te pod vlastitim ravnanjem. U sklopu obnove glazbeno-scenske djelatnosti u HNK Varaždin, vodila je Komorni zbor HNK Varaždin formiran za izvedbu scenske glazbe M. A.Charpentierea u predstavi „Mislibolesnik iliti hipokondrijakuš“ pod ravnanjem Saše Britvića. Na području međunarodne suradnje ističu se zajednički projekti s Baroknim orkestrom Kraljevske akademije za glazbu u Londonu pod ravnanjem Laurencea Cummingsa, Simfonijskim orkestrom mladih Glazbene škole u Ravensburgu, nastup na Londonskom Handelovom festivalu te ravnanje izvedbom orkestralne verzije kantate „Carmina burana“ C. Orffa u suradnji Glazbene škole u Varaždinu, Konzervatorija u Mariboru te varaždinskog zbora Chorus angelicus. Tijekom održavanja nastave na daljinu pripremala je članove Mješovitog zbora Glazbene škole u Varaždinu koji su sudjelovali u međunarodnom zboru za izvedbu Handelovog oratorija Mesija u međunarodnom online projektu Messiah Reimagined u sklopu London Handel Festivala. Osim umjetničkog i pedagoškog, bavi se i znanstvenoistraživačkim radom. Objavljivala je radove u izdanjima Matice hrvatske i Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu. U više navrata primila je Nagradu „Ivan Lukačić“ Varaždinskih baroknih večeri: 1992. kao članica Komornog ansambla „Garestin“, a 1997. i 1999. Nagrada je uručena zborovima koje je pripremala za festivalske projekte, Djevojačkom i Mješovitom zboru Glazbene škole u Varaždinu. 2015. godine primila je Nagradu Grada Varaždina.